1. izredna seja (11.9.2018)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS,št. 43/2018-UPB),   s k l i c u j e m 1. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK V TOREK, dne  11. septembra 2018 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Vabilo na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

  1. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stolp na Rudnici – druga obravnava
    Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Polona Novak
    gradivo k točki 1
    gradivo k točki 1 – dodatek
  2. Razno

ŽUPAN
Peter Misja